Fotografie na stránke mdgolfphoto.com si môžete aj kúpiť

Všetky fotografie uverejnené na stránke mdgolfphoto.com si môžete aj kúpiť:
-   na kvalitnom plátne, napr. vo formáte 45 x 30 cm,
-   na matnom alebo lesklom papieri, napr. vo formáte 45 x 30 cm s alebo bez pasparty,
-   na matnom alebo lesklom papieri, napr. vo formáte 45 x 30 cm, satinované,
-   na matnom alebo lesklom papieri, napr. vo formáte 45 x 30 cm,
-   na matnom alebo lesklom papieri, napr. vo formáte 45 x 30 cm, satinované v pasparte, zarámované v zelenom, zlatom alebo inom ráme,
-   ako plagát, napr. vo formáte 100 x 60 cm, nezarámované,
-   ako plagát, napr. vo formáte 100 x 60 cm, zarámované,
-   v pohľadnicovom formáte,
-   na výlučné používanie, nevýlučné používanie, jedno výlučné použitie a jedno nevýlučné použitie.


FOTO BALÍČKY


Jeden deň fotografovania vášho golfového ihriska


Najmenej 50 vybraných digitálnych fotografií neretušovaných bude poskytnutých klubu.


Viac ako jeden deň fotografovania vášho golfového ihriska


Najmenej 100 vybraných digitálnych fotografií bude poskytnutých klubu.

Objednávateľ hradí cestovné, ubytovanie, diéty a dohodnutú dennú sadzbu.